Lượt truy cập
info@haduco.com.vn

Viết thư cho chúng tôi

+84 2543 616 061

Gọi cho chúng tôi

Menu
07 26 - 2022

LÒNG BIẾT ƠN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA HADUCO

Ngày 25/7/2022, Đoàn cán bộ lãnh đạo của Công ty HADUCO hành trình dâng hương tại Đền thờ Anh Hùng Liệt Sĩ Võ Thị Sáu và và Đền thờ Liệt Sĩ Thành Phố Vũng Tàu tỏ lòng thành kính tri ân đến sự hy sinh cuả các Anh Hùng Liệt Sĩ vì nền độc lập tự do của Đất nước
Chia sẻ