Lượt truy cập
info@haduco.com.vn

Viết thư cho chúng tôi

+84 2543 616 061

Gọi cho chúng tôi

Menu
07 30 - 2022

HADUCO giao lưu chạy bộ cùng Khách hàng và Đối tác

Ngày 30/7 vừa qua, HADUCO tổ chức giao lưu chạy bộ cùng Khách hàng và Đối tác nhằm rèn luyện nâng cao sức khỏe góp phần hoàn thành công tác sản xuất kinh doanh của các đơn vị.  Đây được coi là một hoạt động thường niên của HADUCO nhằm lan tỏa thông điệp “Cùng nhau khoẻ để mang đến nhiều giá trị hơn”

Chia sẻ