Lượt truy cập
info@haduco.com.vn

Viết thư cho chúng tôi

+84 2543 616 061

Gọi cho chúng tôi

Menu
04 28 - 2023

HADUCO đạt giải Vàng về an toàn trong Diễn đàn An Toàn, An Ninh, Sức Khoẻ và Môi Trường năm 2023

Công ty CP Hàng Hải Dầu Khí HẢI DƯƠNG (HADUCO) đạt giải Vàng về an toàn trong Diễn đàn An Toàn, An Ninh, Sức Khoẻ và Môi Trường năm 2023 do Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí PTTEP MYANMAR tổ chức.

Thành công rực rỡ của Công ty Haduco đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc hợp tác với Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí PTTEP Myanmar trong hơn 05 năm vừa qua. Vào ngày 06 tháng 04 năm 2023, một diễn đàn quan trọng về an toàn do công ty PTTEP đã được tổ chức tại Yangon-Myanmar. Mục tiêu chính của diễn đàn năm 2023 là thúc đẩy sự hợp tác về An toàn, An ninh, Sức khỏe và Môi trường (SSHE) giữa các công ty PTTEP Myanmar, Tập đoàn dầu khí quốc gia MOGE của Myanmar, các Nhà thầu và các bên liên quan khác hướng tới hiệu suất an toàn, an ninh, sức khoẻ và môi trường trên tất cả các khía cạnh hoạt động dầu khí. Trong diễn đàn an toàn, sẽ có Giải thưởng thành tích SSHE xuất sắc được trao cho các công ty nhà thầu và cá nhân đạt thành tích tốt.

Haduco đã đạt giải vàng cho việc đóng góp SSHE tại sự kiện này. Như đã biết, SSHE là nền tảng cho hoạt động kinh doanh của công ty HADUCO. Để đạt được và duy trì thực hiện xuất sắc công việc theo các tiêu chuẩn quốc tế, Haduco đã thiết lập và tuân thủ hệ thống quản lý SSHE một cách hiệu quả để đảm bảo an toàn và sức khỏe của mọi người tham gia vào hoạt động với chúng tôi và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động, đảm bảo bảo vệ môi trường và an ninh cho con người và tài sản của công ty chúng tôi.

Vì Haduco đã đồng hành cùng công ty PTTEP Myanmar trong lĩnh vực hoạt động khai thác dầu khí và sẽ tiếp tục hợp tác trong tương lai thể hiện qua sự kiện cam kết về an toàn an ninh sức khoẻ và môi trường SSHE được tổ chức trong diễn đàn này. Đại diện Ban Tổng Giám đốc Haduco, Ông Trần Hoài Đức – Phó Tổng Giám đốc đã cam kết  tuân thủ hệ thống SSHE với các lãnh đạo của Công ty PTTEP Myanmar, Tập đoàn dầu khí quốc gia MOGE của Myanmar cùng các nhà thầu về việc tiếp tục đóng góp trong công tác hoạt động khai thác dầu khí sao cho an toàn nhất.

Haduco cũng đóng góp và chia sẻ trong diễn đàn về hoạt động an toàn khai thác dầu khí để củng cố thêm và nâng cao nhận thức về an toàn cho mọi người.

Đối với HADUCO, an toàn là một trong những nguyên tắc kinh doanh với mục tiêu không có sự cố xảy ra. Văn hóa khuyến khích an toàn đã được thiết lập và nhấn mạnh vào sự an toàn cá nhân của tất cả lực lượng lao động và cơ sở. Công ty của chúng tôi triển khai Hệ thống quản lý An toàn, An ninh, Sức khỏe và Môi trường cùng với các chính sách và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, để đảm bảo rằng mọi người làm việc với Công ty đều trở về nhà an toàn và các sự cố được ngăn chặn để tránh gây ra tác động đến các bên liên quan và môi trường.

Chia sẻ