Lượt truy cập
info@haduco.com.vn

Viết thư cho chúng tôi

+84 2543 616 061

Gọi cho chúng tôi

Menu
06 18 - 2021

HADUCO chung sức vì cộng đồng – Ủng hộ Quỹ Vaccine phòng dịch Covid-19

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ Tướng Chính phủ toàn dân tham gia ủng hộ cho Quỹ Vaccine phòng COVID-19″ để phục vụ cho hoạt động mua, nhập khẩu, nghiên cứu, sản xuất Vaccine trong nước sử dụng phòng bệnh COVID19 đến mọi người dân và phát huy tinh thần đoàn kết tương thân tương ái cùng Chung sức vì Cộng Đồng, sáng ngày 08/6/2021, tại trụ sở Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ông Phạm Xuân Thắng – Chủ tịch và Ông Trần Quang Hùng – Giám đốc đã đại diện Tập thể cán bộ nhân viên và thuyền viên Công ty HADUCO đến thực hiện quyên góp ủng hộ cho “Quỹ Vaccine phòng COVID-19” với tổng số tiền 2.120.000.000 VND (Hai tỷ một trăm hai mươi triệu đồng).

 

Ông Trần Quang Hùng – Giám đốc trao tặng số tiền ủng hộ cho UBMTTQ Việt Nam Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

 

Người đăng tin: Nguyễn Anh

Chia sẻ