Lượt truy cập
info@haduco.com.vn

Viết thư cho chúng tôi

+84 2543 616 061

Gọi cho chúng tôi

Menu
09 20 - 2021

Tàu HAI DUONG 19 trực mỏ Rạng Đông

Tàu HAI DUONG 19 thực hiện công tác trực mỏ Rạng Đông cho Công ty Dầu Khí Nhật Việt (JVPC) theo hợp đồng dài hạn 03 năm. Trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, tàu HAI DUONG 19 luôn luôn đảm bảo sự an toàn và đáp ứng tất cả yêu cầu công việc của khách hàng nhằm phục vụ công tác khai thác dầu khí diễn ra thuận lợi.

Tàu Hai Duong 19 trực mỏ Rạng Đông

Sự đồng hành của Tàu HAI DUONG 19 trong hoạt động khoan của JVPC đã luôn mang đến sự an tâm cho tất cả nhân sự trên giàn khoan đang ngày đêm làm việc mang những dòng dầu thô quý báu về trong đất liền góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Đăng tin: Nguyễn Anh

Chia sẻ