Lượt truy cập
info@haduco.com.vn

Viết thư cho chúng tôi

+84 2543 616 061

Gọi cho chúng tôi

Menu
05 24 - 2021

Tàu HAI DUONG 11 Kéo dàn khoan PVD 5 đi Singapore

Từ ngày 8/5/2021 – 19/5/2021 vừa qua, HADUCO đã thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ kéo giàn khoan Semi-Sub PVD 5 đi Singapore bằng Tàu HAI DUONG 11 để khách hàng PVD Drilling hoàn tất thủ tục sau đó triển khai cung cấp dịch vụ khoan cho khách hàng tại thị trường Brunei.

Tàu HAI DUONG 11 đang kéo giàn Semi-Sub PVD 5 hành trình đến Singapore

 

Công tác chuẩn bị của Tàu HAI DUONG 11 trước khi kéo giàn PVD5 hành trình đi Singapore

Đăng tin: Nguyễn Anh

Chia sẻ