Lượt truy cập
info@haduco.com.vn

Viết thư cho chúng tôi

+84 2543 616 061

Gọi cho chúng tôi

Menu
04 05 - 2022

HADUCO THẲNG TIẾN THỊ TRƯỜNG THÁI LAN

Vừa qua, HADUCO đã trúng hợp đồng cung cấp dịch vụ kéo và hỗ trợ giàn khoan tại vùng biển Thái Lan. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hai tàu HAI DUONG 28 & tàu HAI DUONG 36 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và được khách hàng đánh giá cao.
Từ kết quả đạt được, HADUCO sẽ tiếp tục đưa đội tàu hùng hậu thẳng tiến thị trường Thái Lan (một trong những thị trường tiềm năng trong khu vực) theo đúng với định hướng và chiến lược đề ra trong năm 2022.
Qua đó, thương hiệu HADUCO khẳng định sự lớn mạnh tại thị trường dầu khí trong khu vực.
Đăng tin – Nguyễn Anh
Chia sẻ