Lượt truy cập
info@haduco.com.vn

Viết thư cho chúng tôi

+84 2543 616 061

Gọi cho chúng tôi

Menu
05 17 - 2022

HADUCO THẲNG TIẾN THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN

Vừa qua, HADUCO đã trúng hợp đồng cung cấp tàu SKANDI GIANT phục vụ công tác hỗ trợ khoan tại vùng biển Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên HADUCO đưa Dịch vụ tàu vào thị trường Nhật Bản, một trong những thị trường yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn rất cao và khắt khe.

Từ kết quả đạt được, HADUCO sẽ tiếp tục đưa đội tàu hùng hậu thẳng tiến thị trường Nhật Bản theo đúng với định hướng và chiến lược đề ra. Trong năm 2022, HADUCO đã đánh dấu những cột mốc quan trọng trong sự phát triển lớn mạnh của đội tàu tại khu vực và thế giới!

Đăng tin – Nguyễn Anh

Chia sẻ