Lượt truy cập
info@haduco.com.vn

Viết thư cho chúng tôi

+84 2543 616 061

Gọi cho chúng tôi

Menu

Đội tàu, dịch vụ và khả năng của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu phức tạp

HADUCO sở hữu và vận hành hơn 40 tàu xa bờ có khả năng hỗ trợ một loạt các dự án trên biển và dưới đáy biển. Đội tàu hùng mạnh của chúng tôi hoạt động hiệu quả trên quy mô rộng khắp khu vực.

Đội tàu của chúng tôi có một sự kết hợp của sức mạnh và tính linh hoạt, duy nhất trong thế giới ngoài khơi. Một phần đội tàu của chúng tôi được trang bị cho các công việc chuyên biệt như cày cáp hoặc chữa cháy, nhưng phần lớn đội tàu của chúng tôi là đa dụng và được thiết kế để có tính linh hoạt tối đa.

HADUCO thực hiện các Dịch vụ Ngoài khơi cả trong việc hỗ trợ các giàn khoan dầu (Xử lý neo, di chuyển giàn khoan và nhiệm vụ Cung ứng) và trong các hoạt động lai dắt sà lan, tàu thuyền, thân tàu.

Anchor Handling Towing Supply
Platform Supply Vessel

Điền vào dữ liệu và người quản lý
của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn

    Bằng cách nhấp vào nút "Gửi", tôi đồng ý với chính sách xử lý dữ liệu cá nhân