Lượt truy cập
info@haduco.com.vn

Viết thư cho chúng tôi

+84 2543 616 061

Gọi cho chúng tôi

Menu
Trực mỏ

Trực mỏ

Vượt qua mọi thử thách khắc nghiệt

Tàu Dự phòng An toàn được sử dụng để “bảo vệ” các công trình ngoài khơi khỏi các tàu lang thang, chúng cũng được sử dụng như một tàu an toàn trong trường hợp khẩn cấp để sơ tán nhanh chóng.

Hoạt động dự phòng: tất cả các tàu trong hạm đội đều có thể hỗ trợ tất cả các hoạt động trong phạm vi mỏ dầu như:

• Bảo trì đường ống

Điền vào dữ liệu và người quản lý
của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn

    Bằng cách nhấp vào nút "Gửi", tôi đồng ý với chính sách xử lý dữ liệu cá nhân