Lượt truy cập
info@haduco.com.vn

Viết thư cho chúng tôi

+84 2543 616 061

Gọi cho chúng tôi

Menu
Phục vụ khoan

Phục vụ khoan

Hỗ trợ ngoài khơi và dịch vụ mỏ dầu

Cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho khu vực biển ngoài khơi

HADUCO cung cấp cho bạn một sản phẩm toàn diện ở ngoài khơi. Chúng tôi làm việc chặt chẽ với bạn trong giai đoạn lập kế hoạch để đảm bảo dự án của bạn được quản lý hiệu quả ngay từ đầu cho đến giai đoạn vận hành. Chúng tôi cũng cung cấp các nhóm vận hành chuyên dụng, những người rất linh hoạt và có thể phản ứng nhanh trong môi trường có áp lực cao này.

Dịch vụ hỗ trợ khoan của chúng tôi được sử dụng chủ yếu bằng tàu PSV có diện tích mặt boong cực đại trên 500m2 có sức chứa thiết bị khoan lớn, làm việc 24/24. Bên cạnh đó, việc đầu tư đội tàu dịch vụ đa năng phù hợp với tất cả các hoạt động khoan, thăm dò, khai thác dầu khí, chúng tôi không ngừng chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực chuyên môn cao. Với việc tuyển chọn thuyền viên theo tiêu chuẩn quốc tế, HADUCO đã xây dựng đội ngũ thuyền trưởng và thuyền viên trực tiếp điều hành đội tàu, hoàn toàn có thể đáp ứng linh hoạt các yêu cầu phát sinh trong quá trình thực hiện công việc ngoài khơi mang tính chất phức tạp, đảm bảo công việc khoan luôn diễn ra đúng kế hoạch, an toàn và hiệu quả. Ngoài ra, chúng tôi làm việc cùng với các nhà thầu khoan để cung cấp gói hỗ trợ đầy đủ.

Điền vào dữ liệu và người quản lý
của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn

    Bằng cách nhấp vào nút "Gửi", tôi đồng ý với chính sách xử lý dữ liệu cá nhân