Lượt truy cập
info@haduco.com.vn

Viết thư cho chúng tôi

+84 2543 616 061

Gọi cho chúng tôi

Menu
Làm neo

Làm neo

Chuyên môn ở đẳng cấp thế giới

Dịch vụ cung cấp tàu kéo xử lý neo

Với 22 tàu cung cấp tàu kéo xử lý neo (AHTS), HADUCO có một trong những đội tàu cung cấp tàu kéo xử lý neo (AHTS) được định vị năng động (DP) lớn nhất trong ngành. Đội tàu AHTS của chúng tôi bao gồm các hạng tàu khác nhau, cụ thể là D, C, W, V, R và P Class, được trang bị các khả năng kéo bollard khác nhau, khả năng chở hàng và năng lực boong phù hợp với nhu cầu của khách hàng, có khả năng làm việc ở nhiều vùng nước có độ sâu khác nhau.

Một số dịch vụ Cung cấp tàu kéo xử lý neo của HADUCO bao gồm:


• Di chuyển giàn – xử lý, thu hồi, triển khai neo

• Xử lý neo cho sà lan đặt ống

• Hỗ trợ lai dắt trong quá trình tải tàu chở dầu và tiền dư

• Vận chuyển chất lỏng và vật liệu khoan, hàng hóa trên boong để cung cấp cho các giàn khoan và dàn khoan

• Đặt trước & căng hệ thống neo cho giàn khoan

• Hỗ trợ FPSO (Kho nổi, xử lý, chứa và xuất dầu) / nền tảng sản xuất

• Hỗ trợ nhân viên nhà thầu làm việc trong các dự án và chiến dịch nước ngoài

Điền vào dữ liệu và người quản lý
của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn

    Bằng cách nhấp vào nút "Gửi", tôi đồng ý với chính sách xử lý dữ liệu cá nhân