Lượt truy cập
info@haduco.com.vn

Viết thư cho chúng tôi

+84 2543 616 061

Gọi cho chúng tôi

Menu
Kéo giàn

Kéo giàn

Hoạt động kéo giàn khoan đã được chứng minh

Tàu kéo là những chú ngựa làm việc không biết mệt mỏi trên biển và xa bờ. Họ vận chuyển tất cả các loại hàng hóa, thường đến các khu vực xa xôi, có ít cơ sở hạ tầng. Kể từ năm 2001, HADUCO đã cung cấp dịch vụ tàu lai dắt để hỗ trợ nhiều công trình xây dựng và dầu khí trên khắp các vùng biển phía Nam Việt Nam.

HADUCO vận hành đội tàu hỗ trợ và dịch vụ hiện đại của riêng chúng tôi, bao gồm các tàu kéo có công suất từ ​​750 mã lực đến 8000 mã lực.

Tàu kéo rất thích hợp cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ lai dắt nói chung để hỗ trợ các hoạt động nạo vét đến phục vụ như tàu giám sát hoặc bảo vệ. Các tàu kéo của HADUCO cũng thường tham gia vào hoạt động hỗ trợ vận chuyển bến cảng / kênh đào và kéo thiết bị của bên thứ ba.

Điền vào dữ liệu và người quản lý
của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn

    Bằng cách nhấp vào nút "Gửi", tôi đồng ý với chính sách xử lý dữ liệu cá nhân