Lượt truy cập
info@haduco.com.vn

Viết thư cho chúng tôi

+84 2543 616 061

Gọi cho chúng tôi

Menu
Dịch chuyển giàn

Dịch chuyển giàn

Cơ bắp để gánh vác mọi hoạt động dịch chuyển giàn

Một bước di chuyển giàn khoan an toàn và suôn sẻ cần có cơ bắp nghiêm túc, lập kế hoạch tỉ mỉ và chuyên môn vững vàng. Một thợ vận chuyển giàn khoan lành nghề như HADUCO có đủ nguồn lực và nhiều kinh nghiệm hoạt động trong việc xử lý cả việc di chuyển giàn khoan trong và ngoài bờ.

Kinh nghiệm đó có từ những năm 2001 khi HADUCO giúp xây dựng cơ sở hạ tầng dầu khí trên các vùng biển phía Nam Việt Nam. Gần đây hơn vào năm 2015, chúng tôi đã mở rộng hoạt động của mình sang các vùng biển của các quốc gia khác để đáp ứng nhu cầu thị trường mạnh mẽ.

Việc di chuyển giàn khoan ngoài khơi thường sử dụng một tàu kéo có công suất tốt kết hợp với một hoặc nhiều tàu kéo hỗ trợ. HADUCO có lợi thế là có thể tự xây dựng đội tàu bốc dỡ neo và tàu kéo, cũng như các tàu dịch vụ khác để hỗ trợ các hoạt động này.

Các chuyên gia và nguồn lực của HADUCO có thể được chỉ huy để hỗ trợ di chuyển giàn khoan tại nhiều địa điểm khác nhau.

Điền vào dữ liệu và người quản lý
của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn

    Bằng cách nhấp vào nút "Gửi", tôi đồng ý với chính sách xử lý dữ liệu cá nhân