Lượt truy cập
info@haduco.com.vn

Viết thư cho chúng tôi

+84 2543 616 061

Gọi cho chúng tôi

Menu
Các Job lặn và ROV lặn

Các Job lặn và ROV lặn

Các tàu và thủy thủ đoàn của chúng tôi có thể hỗ trợ các hoạt động lặn hiệu quả trong môi trường xa xôi và khắc nghiệt

Đội tàu PSV của chúng tôi có không gian boong rộng rãi và sàn tầng lửng khá lớn để phục vụ cho nhiều lần lặn và trải ROV. Hầu hết các tàu này cũng được trang bị cần cẩu hạng nặng với khả năng thực hiện hiệu quả ở vùng nước sâu.

Chúng tôi có quan hệ đối tác tốt với nhiều nhà thầu lặn và ROV quốc tế, cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ trọn gói cho khách hàng.

Các tàu của chúng tôi có khả năng định vị động tiên tiến để đảm bảo chúng luôn ở vị trí cho các hoạt động lặn/ROV. Một số tàu trong hạm đội có các bể mặt trăng lý tưởng cho việc lặn bão hòa.

Chúng tôi cung cấp công cụ hổ trợ và sắp xếp các hoạt động cho các nhà thầu lặn/ROV – các tàu của chúng tôi có khả năng cung cấp hoạt động lặn/ROV tích hợp đầy đủ. Các tàu có phòng họp rộng rãi, hệ thống CNTT và viễn thông tiên tiến để hỗ trợ các phạm vi lặn/ROV phức tạp nhất.

Đội của chúng tôi hiểu cách cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho các hoạt động lặn/ROV và làm việc liền mạch với đội dưới biển.

Điền vào dữ liệu và người quản lý
của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn

    Bằng cách nhấp vào nút "Gửi", tôi đồng ý với chính sách xử lý dữ liệu cá nhân