Lượt truy cập
info@haduco.com.vn

Viết thư cho chúng tôi

+84 2543 616 061

Gọi cho chúng tôi

Menu
PSV

Tàu PSV là tàu chuyên dụng được thiết kế với phần mặt boong chính rộng dùng để vận chuyển các trang thiết bị cũng như các loại hàng hoá... phục vụ các công trình dầu khí ngoài khơi.

Điền vào dữ liệu và người quản lý
của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn

    Bằng cách nhấp vào nút "Gửi", tôi đồng ý với chính sách xử lý dữ liệu cá nhân