Lượt truy cập
info@haduco.com.vn

Viết thư cho chúng tôi

+84 2543 616 061

Gọi cho chúng tôi

Menu
AHTS

Tàu dịch vụ dầu khí đa năng (AHTS) là tàu chuyên dụng dùng cung cấp các dịch vụ liên quan đến nghành dầu khí như kéo-thả neo, lai kéo, hỗ trợ di chuyển các giàn khoan/công trình phương tiện nổi hoạt động ngoài khơi. Ngoài ra, tàu AHTS còn sử dụng để vận chuyển trang thiết bị, hàng hoá, nhiên liệu, dung dịch khoan, đổi ca nhân sự và thực hiện trực an toàn ứng cứu khẩn cấp... phục vụ nghành dầu khí.

Điền vào dữ liệu và người quản lý
của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn

    Bằng cách nhấp vào nút "Gửi", tôi đồng ý với chính sách xử lý dữ liệu cá nhân