CÔNG TY TNHH HẢI DƯƠNG

Tel: +84 254 3616061 Fax: +84 254 3530432

Tàu Hai Duong 08 cứu Ngư dân tàu cá

Ngày 28/02/2019, tàu Hải Dương 08 trong quá trình trực tại mỏ Rồng Đôi đã phối hợp cùng điều hành giàn cứu ngư dân bị thương đưa về đất liền cứu chữa.

Leave Your Comment

*