CÔNG TY TNHH HẢI DƯƠNG

Tel: +84 254 3616061 Fax: +84 254 3530432

Xương sống của dịch vụ HADUCO là đội tàu Dịch vụ Dầu khí rất mạnh và linh hoạt

Chuyên hỗ trợ những hoạt động đáy biển và những hoạt động cao cấp khác trong ngành công nghiệp dầu khí

Chúng tôi có kinh nghiệm quốc tế trong việc điều hành các hoạt động phức tạp ở các vùng biển

Chúng tôi luôn luôn nỗ lực hành động có trách nhiệm và không bao giờ thỏa hiệp với bất kỳ điều gì gây mất an toàn

Hãy để chúng tôi tập trung vào các chi tiết - trong khi quý vị tập trung 100 phần trăm chú ý vào hoạt động cốt lõi

Các tàu hỗ trợ hoạt động vùng biển của chúng tôi được thiết kế cho hoạt động đáy biển cao cấp và được lắp thiết bị tiên tiến

Đem đến các dịch vụ chất lượng cao vượt qua sự mong đợi của khách hàng

Dịch vụ khoan

Dịch vụ phục vụ khoan của chúng tôi được sử dụng chủ yếu bằng tàu PSV có diện tích mặt boong cực đại trên 500m2 có sức chứa thiết bị khoan lớn, làm việc 24/24. Bên cạnh đó

việc đầu tư đội tàu dịch vụ đa năng phù hợp với tất cả các hoạt động khoan, thăm dò, khai thác dầu khí, chúng tôi không ngừng chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực chuyên môn cao. Với việc tuyển chọn thuyền viên theo tiêu chuẩn quốc tế, hiện tại HADUCO đã xây dựng đội ngũ thuyền trưởng và thuyền viên trực tiếp điều hành đội tàu, hoàn toàn có thể đáp ứng linh hoạt các yêu cầu phát sinh trong quá trình thực hiện công việc ngoài khơi mang tính chất phức tạp, đảm bảo công tác khoan luôn diễn ra an toàn và hiệu quả.