CÔNG TY TNHH HẢI DƯƠNG

Tel: +84 254 3616061 Fax: +84 254 3530432

Xương sống của dịch vụ HADUCO là đội tàu Dịch vụ Dầu khí rất mạnh và linh hoạt

Chuyên hỗ trợ những hoạt động đáy biển và những hoạt động cao cấp khác trong ngành công nghiệp dầu khí

Chúng tôi có kinh nghiệm quốc tế trong việc điều hành các hoạt động phức tạp ở các vùng biển

Chúng tôi luôn luôn nỗ lực hành động có trách nhiệm và không bao giờ thỏa hiệp với bất kỳ điều gì gây mất an toàn

Hãy để chúng tôi tập trung vào các chi tiết - trong khi quý vị tập trung 100 phần trăm chú ý vào hoạt động cốt lõi

Các tàu hỗ trợ hoạt động vùng biển của chúng tôi được thiết kế cho hoạt động đáy biển cao cấp và được lắp thiết bị tiên tiến

Đội Tàu

HADUCO sở hữu đội tàu hùng mạnh với công suất lớn, công nghệ hiện đại cao cùng đội ngũ thuyền viên năng động, linh hoạt luôn tự làm chủ khu vực hoạt động của mình, có khả năng đáp ứng được tất cả yêu cầu của các khách hàng trong và ngoài nước. Chúng tôi gia tăng đội tàu mỗi ngày một mới, tiên tiến nhất nhằm cung ứng tối đa các yêu cầu, tăng giá trị kinh tế cho khách hàng. Không ngừng đầu tư đào tạo và phát triển nghề nghiệp cho các thuyền viên bằng việc gởi họ đi học hỏi, trải nghiệm tại những nước hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực này, để hướng đến mục tiêu dẫn đầu thị trường biển trong việc cung ứng tàu dịch vụ dầu khí.

AHTS HAI DUONG 01
1
2
3
4
5
AHTS HAI DUONG 101
1
2
3
4
5
6
7
8
9
AHTS Hai Duong 09
1
2
3
4
5
AHTS Hai Duong 12
1
2
AHTS Hai Duong 16
1
2
3
4
AHTS SEA MEADOW 02
1
2
3
4
5
6
7
AHTS SEA MEADOW 05
1
2
3
4
5
6
7
AHTS SEA MEADOW 06
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AHTS SEA MEADOW 08
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AHTS SEA MEADOW 18
1
2
3
4
5
6
7
8
SEA MEADOW 19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10